Werkgever

Als werkgever krijgt u er ongetwijfeld mee te maken: ziekteverzuim en arbeids- ongeschiktheid in uw organisatie. Ingewikkeld, tijdrovend... Als werkgever heeft u verplichtingen binnen de Wet verbetering poortwachter. Dat kan u veel geld kosten, ook wanneer u een arbodienst inzet.

Uwarbo maakt werk van het verzuim in uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat u de regie krijgt over het verzuim.

Casemanagement

Welkom bij Uwarbo. Wij helpen werkgevers én werknemers bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Geen bedrijf is hetzelfde, iedere werknemer is uniek en verzuimdossiers zijn niet vergelijkbaar. Wij geloven niet in een standaard stappenplan of vastomlijnd plan van aanpak bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en begeleiden daarom op maat.

Werknemer

Net als uw werkgever heeft u als zieke of arbeidsongeschikte werknemer rechten en plichten. Zo heeft u als werknemer de plicht om mee te werken aan de Wet verbetering poortwachter. Maar wist u dat u het recht heeft om zelf een casemanager uit te zoeken die zorgt dat alle afspraken worden vastgelegd en nagekomen?

Zit u in een verzuimsituatie waarover u twijfelt, onzeker bent en zeker niet beter van wordt? Bel ons vrijblijvend!